Robotyka w rehabilitacji

 

Fourier M2 – (obecny w naszym ośrodku czasowo) robot rehabilitacyjny indukuje neuroplastyczność mózgu, poprawia funkcję kończyny górnej u pacjentów po uszkodzeniach w obrębie centralnego układu nerwowego.

Neuroplastyczność to po zdolność ośrodkowego układu nerwowego do zmiany. Zmiany plastyczne zachodzą w czasie rozwoju mózgu i tworzenia podstawowych obwodów neuronalnych w rozwijającym się płodzie i u dorastających dzieci.
Neuroplastyczność polega na trwałych przekształceniach funkcjonalnych w obrębie neuronów (zmiana własności komórek), które zachodzą pod wpływem bodźców ze środowiska lub uszkodzeń mózgu lub rdzenia.

Neuroplastyczność jest powszechną cechą neuronów , znajdujących się na wszystkich piętrach OUN. Zapewnia zdolność do adaptacji, zmienności, samonaprawy, uczenia się i pamięci.
Robot Fourier indukuje neuroplastyczność mózgu. Poprawia stopniowo funkcje kończyny górnej po uszkodzeniach w obrębie centralnego układu nerwowego ( udary mózgu, guzy mózgu i rdzenia, choroby zapalne , demielinizacyjne). Robot wyczuwa dotyk pacjenta i zapewnia odpowiednie wsparcie dla samodzielnego ruchu aktywnego pacjenta. W sytuacji poprawy funkcji kończyny można zastosować odpowiedni opór poprawiając aktywność tułowia czy kończyny.
Pacjenci chętnie uczestniczą w rehabilitacji ze względu na wykorzystywanie na obrazie monitora gier angażujących umysł pacjenta i mobilizujących chorych do ruchu kończyny i aktywizacji kojarzenia, koncentracji i innych funkcji poznawczych.