Wirtualna rzeczywistość w rehabilitacji

Neuroforma to nowoczesny sprzęt do rehabilitacji funkcji ruchowo-poznawczych i kontroli równowagi, stworzony przez ekspertów z dziedziny neurorehabilitacji i neuropsychologii.


W Neuroformie wykorzystano technologie wirtualnej rzeczywistości oraz rejestracji ruchów w 2D i 3D. Rehabilitacja w wirtualnej rzeczywistości (tzw. „wirtualna rehabilitacja”) to dynamicznie rozwijająca się dziedzina, której skuteczność potwierdzają badania naukowe.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii pozwala na osiąganie lepszych rezultatów terapeutycznych. Ze względu na wykorzystanie ruchomego obrazu samego siebie pacjent bardziej angażuje się w ćwiczenia oraz ćwiczy dłużej i osiąga lepsze rezultaty.


Neuroforma wykorzystuje elementy biofeedbacku . Biofeedback jest techniką zakładającą aktywne zaangażowanie pacjenta. Biofeedback może być opisany jako „psychofizjologiczne lustro”, pozwalające pacjentowi monitorować sygnały fizjologiczne generowane przez ciało i uczyć się nimi sterować. Informacje zwrotne służą wzmacnianiu i kształtowaniu zachowań oraz zwiększaniu świadomości w celu nauki samoregulacji.


Stanowisko do ćwiczeń Neuroforma wyposażone jest w moduł ćwiczeń równowagi z platformą posturograficzną. Na moduł do rehabilitacji układu równowagi ciała składają się:  platforma do rehabilitacji równowagi (platforma stabilometryczna/posturograficzna) oraz barierka asekuracyjna. Każde z ćwiczeń ma aż 28 poziomów trudności i możliwość ustawiania kierunku wymaganego wychylenia.