Rehabilitacja afazji (Metoda Tomatis’a®)

Trening słuchowy metodą Tomatis’a® w rehabilitacji osób dotkniętych afazją.

Można dobrze słyszeć i źle słuchać

„Czy uważnie czytasz tę broszurę? Naprawdę? W takim razie nie słyszysz otaczających Cię dźwięków!” A tak naprawdę słyszysz je świetnie, ale nie zwracasz na nie uwagi!

To oznacza, że jesteś w stanie odizolować się od zakłóceń, skupiając się wyłącznie na dźwiękach, które są istotne. Może się to wydawać proste, a tymczasem chodzi tu o zaawansowaną zdolność poznawczą, która wymaga umiejętności radzenia sobie z emocjami.

O zaburzeniach słuchania mówimy, gdy nie jesteśmy w stanie poprawnie zanalizować komunikatu sensorycznego, który dociera do naszego ucha. Tak dzieje się np. wtedy, gdy nie możemy odpowiednio skoncentrować się na głosie rozmówcy, mimo, że dobrze go słyszymy.

Takie zaburzenie może wynikać z różnych przyczyn, zarówno fizjologicznych, jak i psychologicznych. Metoda TOMATISaA® pomaga lepiej słuchać a nie lepiej słyszeć.

Ucho stymuluje mózg

Czy wiesz, że do prawidłowego działania mózg potrzebuje przede wszystkim stymulacji? Czy wiesz, że ponad 80% tej stymulacji zapewnia ucho? Niezależnie od tego, czy czuwamy, czy też śpimy ucho nieustannie bombarduje mózg różnymi bodźcami.

Już w 4 miesiącu ciąży ucho płodu jest jego pierwszym w pełni działającym narządem. Co więcej, ucho nie służy wyłącznie do odbioru dźwięku, ale decyduje także o utrzymaniu równowagi, o rytmie i koordynacji. Jeżeli idąc zasłonimy sobie nagle jedno ucho, zauważymy wyraźną utratę równowagi.

Zaskakująca metoda TOMATISA®

Gdy nasze słuchanie jest zaburzone, mózg nie zwraca uwagi na dźwięki przekazywane przez ucho. Należy więc przyciągnąć jego uwagę. Wiadomo, że mózg jest bardzo wrażliwy na wszelkie zmiany, których nie jest w stanie przewidzieć. Przykład: nie zwrócimy ogólnie uwagi na psa sąsiadki, który szczeka po raz setny. Na pewno gdyby ten pies nagle zamiauczał aż podskoczylibyśmy z wrażenia.

Podczas seansów słuchowych Metody TOMATISA® płynąca przez słuchawki muzyka charakteryzuje sią nagłymi zmianami kontrastów, zależnymi od barwy i natężenia dźwięku. Kontrasty te są niemożliwe do przewidzenia. Są one zupełnie bezbolesne, natomiast zaskakują mózg, który automatycznie zwraca na nie szczególną uwagę. Dzięki powtarzanym i nieprzewidywalnym kontrastom dźwiękowym mózg stopniowo uczy się uwagi słuchowej.

Ponadto kontrasty te są tak zdefiniowane, by kłaść nacisk na przekazywane dźwięków wysokich, gdyż właśnie takie dźwięki pobudzają zdecydowanie większość zmysłowych komórek słuchowych. Wysokie dźwięki mają więc duży efekt stymulujący.

Obszary zastosowania

Metoda TOMATISA® skierowana jest do dzieci i dorosłych w każdym wieku. Jest to technika uzupełniająca inne profesjonalne metody wsparcia. W żadnym wypadku nie zastępuje ona pracy terapeuty czy pedagoga. Wręcz przeciwnie, jej działanie zwielokrotnia efekty terapii, zwłaszcza w poniższych dziedzinach:

Problemy w uczeniu się i zaburzenia językowe

Wpływając na plastyczność obwodów nerwowych zaangażowanych w odkodowanie i analizę dźwięków, jak również tych, które odpowiadają za motorykę, równowagę i koordynację, Metoda TOMATISA® może pomóc dzieciom i dorosłym w rozwijaniu strategii kompensacyjnych w przypadku problemów w nauce i zaburzeń językowych.

Zaburzenia uwagi

Metoda TOMATISA® polega na emisji kontrastów dźwiękowych, których celem jest stałe zaskakiwanie mózgu, umożliwiające utrzymanie go w stanie pobudzenia. Celem tego działania jest wsparcie rozwoju automatycznych mechanizmów wykrywania zmian, co w efekcie poprawia umiejętność skupiania uwagi.

Zaburzenia afektywne i emocjonalne

Mózg ma naturalną tendencję do bronienia się w przypadku agresji z zewnątrz lub w wyniku wstrząsu emocjonalnego. Ta ochrona działa jak filtr, zakłócający przekazywanie i analizę komunikatu dźwiękowego. Dzięki pośredniemu działaniu na układ limbiczny i korę przedczołową Metoda TOMATISA® ma działanie regulujące w przypadku zaburzeń emocjonalnych związanych z depresją i stanami lękowymi.

Zaburzenia psychomotoryczne

Dzięki bezpośredniemu działaniu na przedsionek Metoda TOMATISA® umożliwia regulację napięcia mięśniowego, utrzymania pionowej postawy ciała, a także zaburzeń lateralizacji. Ponadto, w powiązaniu z kilkoma innymi obszarami mózgu, układ przedsionkowy odgrywa ważną rolę w mechanizmach koordynacji i rytmu. W związku z tym Metoda TOMATISA® skutecznie radzi sobie z zaburzeniami w tych obszarach.

Całościowe zaburzenia rozwoju (CZR)

Obwody nerwowe łączące ucho z mózgiem zawierają szczególny rodzaj neuronów tzw. „neurony lustrzane”, które pełnią ważną rolę w budowaniu poznania społecznego, czyli wszystkich procesów umożliwiających przypisanie danej osobie określonych intencji, poglądów, a nawet zrozumienie jej stanu emocjonalnego. Oddziałując na obwody nerwowe Metoda TOMATISA® zmierza do poprawy naszych zdolności do nawiązywania relacji z innymi ludźmi.

Rozwój osobisty i dobre samopoczucie

Dźwięki bogate w wysokie składowe harmoniczne stymulują złożoną sieć włókien nerwowych, zwaną układem siatkowatym, która kontroluje ogólny poziom aktywności mózgu. Kładąc nacisk na przekazywanie dźwięków wysokich, których oddziaływanie jednocześnie dynamizuje mózg i relaksuje ciało, Metoda TOMATISA® pozytywnie wpływa na rozwój osobisty i dobre samopoczucie.

Lepszy głos i większa muzykalność

Podstawowa zasada Metody TOMATISA® głosi, że każda zmiana dotycząca mechanizmów odbioru i analizy komunikatu dźwiękowego ma skutki dla sposobu odtwarzania tego komunikatu, czy to w mowie, śpiewie, czy za pośrednictwem instrumentu muzycznego.

Przygotowanie do porodu

Płód słyszy głos matki. Ten głos jest swego rodzaju pierwotną afektywną substancją dźwiękową, o podstawowym znaczeniu dla rozwoju dziecka. Głos matki powinien być więc przez dziecko postrzegany jako coś miłego. Zmniejszając poziom stresu i kładąc nacisk na przewodnictwo kostne, Metoda TOMATISA® wspiera przyszłe mamy przez cały okres ciąży.

Przyswajanie języków obcych

Celem Metody TOMATISA® jest dać każdej osobie, która pragnie nauczyć się języka obcego, możliwość rzeczywistego przyswojenia sobie jego rytmów dźwięku. Umożliwienie uchu skutecznej adaptacji do nowych rytmów i dźwięków pozwala je poprawnie analizować i odtwarzać. Praca nad tym polega również na wyzwoleniu się od nawyków rytmicznych i dźwiękowych własnego języka, gdyż często wpływają one negatywnie na zdolność uczenia się języka obcego.

Pozytywne wibracje z metodą TOMATISA®

Dźwięk to rodzaj wibracji! Gdy rozchodzi się w powietrzu, mówimy o przewodnictwie powietrznym. Jeszcze lepiej przewodzą dźwięk kości naszego cała- wówczas mówimy o przewodnictwie kostnym.

Spróbuj zasłonić uszy i mówić normalnym głosem. Świetnie słyszysz swój głos, gdyż rozchodzi się on głównie za pośrednictwem kości czaszki. Zacznij mówić głośniej, a poczujesz drgania na całym ciele.

Podczas seansów słuchowych Metody TOMATISA® muzyka przekazywana jest przez słuchawki zarówno drogą przewodnictwa powietrznego, jak i kostnego. Muzyka dociera do przewodu słuchowego przez słuchawki umieszczone na obu uszach oraz za pośrednictwem wibracji oddziałujących na górną część głowy. Dzięki specyficznym ustawieniom programu dźwięk rozchodzi się najpierw przez kości czaszki.

W ten sposób układ słuchowy w naturalny sposób przygotowuje się do odbioru dźwięku drogą powietrzną. To podwójne przekazywanie dźwięku z zastosowaniem pewnego odstępu w czasie pozwala nauczyć mózg prawidłowej analizy dźwiękowego komunikatu sensorycznego.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.tomatis.com.

W artykule „Wpływ programu słuchowego Metody Tomatisa® na dysfunkcje wykonawcze pacjentów po udarze mózgu” opisano badania, które pokazały, że trening dźwiękowy Tomatisa® może skutecznie poprawić funkcje wykonawcze pacjentów po udarze.

Artykuł jest dostępny pod adresem:

Na stronie www.tomatis.com są również dostępne artykuły opisujące wpływ terapii Metodą Tomatisa® na funkcje kognitywne i zaburzenia pamięci u pacjentów po udarze: https://www.tomatis.com/pl/badania-naukowe-i-publikacje#research-1977

W artykule

opisano studium przypadku: „Metoda Tomatisa®: integrator rehabilitacji w urazowym uszkodzeniu mózgu”.

Terapia odbywa się nieodpłatnie podczas pobytu pacjenta na oddziale rehabilitacji neurologicznej.

Nasza lokalizacja na stronie Tomatisa®

https://www.tomatis.com/pl/szczecin/szpital-rehabilitacyjny-swietego-karola-boromeusza-instytut-medyczny-im-jana-pawla-ii-w

Praktyk poziom 2.