Dzienny Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

Na Oddział Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej przyjmowani są  pacjenci, których stan zdrowia nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego.

 

Rehabilitacja kardiologiczna przeprowadzana jest u pacjentów po:

 • ostrych zespołach wieńcowych;
 • plastyce naczyń wieńcowych;
 • zabiegach kardiochirurgicznych;
 • zaostrzeniach niewydolności serca.

 

Leczymy oraz poprawiamy jakoś życia i sprawność funkcjonalną  pacjentów, dążymy do ograniczenia postępów choroby, zmniejszenia śmiertelności wynikającej z chorób układu krążenia. W rehabilitacji kardiologicznej ważną rolę odgrywają ćwiczenia fizyczne, ale również właściwa terapia farmakologiczna, psychoterapia, leczenie dietetyczne, edukacja na temat chorób układu krążenia oraz modyfikacja przez pacjenta dotychczasowego stylu życia. Schemat rehabilitacji jest opracowywany dla każdego chorego indywidualnie, z dostosowaniem do jego potrzeb i możliwości. Zajęcia prowadzone są codziennie przez 5 dni w tygodniu, średnio trwają około godziny.

 

Nadzór nad pacjentem polega na: kontroli dolegliwości i stanu przedmiotowego pacjenta, rejestrowaniu reakcji hemodynamicznej na wysiłek fizyczny, okresowej kontroli rejestrowanych przez pacjenta reakcji na wysiłek fizyczny (RPE, HR, RR), monitorowaniu EKG, ocenie prawidłowości wykonywania ćwiczeń.

 

Program rehabilitacji kardiologicznej realizowany jest przez wielospecjalistyczny zespół, w skład którego wchodzą:

 • lekarze specjaliści kardiologii;
 • lekarze specjaliści rehabilitacji medycznej;
 • fizjoterapeuci;
 • pielęgniarki;
 • dietetyk;

 

NFZ finansuje czas trwania rehabilitacji kardiologicznej na oddziale, który jest ustalany indywidualnie przez lekarza ośrodka dziennego i trwa on do 24 osobodni w okresie trzech miesięcy. Skierowanie na rehabilitację kardiologiczną wystawia lekarz:

 • oddziału kardiologii;
 • oddziału kardiochirurgii;
 • oddziału chorób wewnętrznych;
 • poradni kardiologicznej;
 • poradni rehabilitacyjnej.

 

Warunkiem przyjęcia pacjenta do kwalifikacji jest dostarczenie w terminie 14 dni od dnia rejestracji do kolejki oczekujących oryginału skierowania (ważność skierowania 30 dni); w przypadku skierowania z oddziału szpitalnego z wypisem szpitalnym.