Szpital – Izba przyjęć

Izba Przyjęć

  • rejestruje przyjmowanych pacjentów;
  • prowadzi kolejkę oczekujących na leczenie dbając o jej zgodność z obowiązującymi przepisami;
  • udziela wszelkich informacji dotyczących kwalifikowania do leczenia szpitalnego;
  • codziennie udziela także odpowiedzi na pytania przesłane drogą elektroniczną na adres: rejestracja@szpitalrkb.pl

Kontakt do Izby Przyjęć

od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 14.30