Przyjęcia Pacjentów na Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Pacjenci przyjmowani są na oddział Rehabilitacji Neurologicznej na podstawie skierowania wydanego przez lekarza specjalistę świadczącego usługi w ramach NFZ.

Wystawiający skierowanie:

Prawo do kierowania na rehabilitację neurologiczną w warunkach oddziału stacjonarnego posiadają lekarze pracujący w ramach kontraktu z NFZ:

 • oddziałów szpitalnych: anestezjologii i intensywnej terapii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, urazowo-ortopedycznych, chorób zakaźnych, chorób wewnętrznych;
 • poradni specjalistycznych: neurologicznych, neurochirurgicznych, chirurgii ogólnej, rehabilitacyjnych, urazowo-ortopedycznych.

Rodzaj skierowania:

Skierowanie powinno mieć uzupełnione następujące elementy:

 • Oddział rehabilitacji neurologicznej (kod resortowy: 4306);
 • Pieczęć nagłówkową jednostki kierującej, wraz z numerem umowy z NFZ;
 • Imię, nazwisko, PESEL, adres zameldowania Pacjenta;
 • Rozpoznanie;
 • Kod jednostki chorobowej ICD-10;
 • Opis dysfunkcji narządu ruchu;
 • Choroby przebyte i współistniejące;
 • Pieczęć i podpis lekarza kierującego;
 • Data wystawienia skierowania.

Pacjent wpisany na listę oczekujących do oddziału musi w ciągu 14 dni roboczych dostarczyć oryginał skierowania, inaczej zostanie skreślony z listy oczekujących.


Forma dostarczenia skierowania:

 • Osobiście: Izba Przyjęć Szpitala Rehabilitacyjnego im. Karola Boromeusza ul. Wyzwolenia 52 w godzinach 07.00  do 14.00
 • Pocztą: Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala Rehabilitacyjnego im. Karola Boromeusza ul. Wyzwolenia 52; 71-506  Szczecin
 • Drogą elektroniczną: rejestracja@szpitalrkb.pl

Szczegółowe informacje:

Izba Przyjęć Szpitala Rehabilitacyjnego
telefon: 91-311-47-20 lub 603-319-951