Przyjęcia Pacjentów na Oddział Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej

Oddział Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej

Udzielamy świadczeń w oparciu o umowę z NFZ. Prowadzimy 24-dniowe programy rehabilitacji kardiologicznej. W celu uzyskania informacji o formie i terminach rehabilitacji w Oddziale Dziennym prosimy o kontakt z Izbą Przyjęć od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 14.00 oraz pod numerem telefonu  91 311-47-20 lub 603-319-951 lub drogą elektroniczną pod adresem: rejestracja@szpitalrkb.pl

Skierowanie na rehabilitację kardiologiczną wystawia lekarz:

 • oddziału kardiologii;
 • oddziału kardiochirurgii;
 • oddziału chorób wewnętrznych;
 • poradni kardiologicznej;
 • poradni rehabilitacyjnej.

Warunkiem przyjęcia pacjenta do Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej Dziennej jest dostarczenie w terminie 14 dni od dnia rejestracji do kolejki oczekujących oryginału skierowania.

 Skierowanie powinno zawierać:

 • Oddział rehabilitacji kardiologicznej (kod resortowy: 2308);
 • pieczęć nagłówkową świadczeniodawcy (regon, numer aktualnej umowy z NFZ);
 • imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania osoby kierowanej na rehabilitację;
 • rozpoznanie w języku polskim, kod jednostki chorobowej według klasyfikacji ICD-10;
 • pieczęć z numerem prawa wykonywania zawodu i podpis lekarza kierującego;
 • datę wystawienia skierowania;
 • numer telefonu do kontaktu lub e-mail;
 • zaznaczenie, że ubezpieczony jest zdolny do samoobsługi i aktywnej rehabilitacji.

Do skierowania powinna być dołączona aktualna dokumentacja medyczna (kserokopie ostatnich hospitalizacji lub innych dokumentów potwierdzających rozpoznanie, a także informacje o chorobach współistniejących).

Do dokumentacji należy dołączyć swoje dane:

 • pełny adres;
 • PESEL;
 • nr telefonu;
 • ewentualnie adres e-mail;
 • zgodę pacjenta na wpis danych osobowych do kolejki oczekujących;
 • w razie posiadania legitymacji uprawniającej do świadczeń poza kolejnością jej kserokopię (legitymacja ZHDK, osoby poszkodowanej poza granicami państwa (weterana poszkodowanego), inwalidy wojennego i wojskowego, kombatanta i osoby represjonowanej).

 

Dokumenty należy dostarczyć osobiście, poprzez osobę trzecią lub pocztą na adres:

Szpital Rehabilitacyjny Świętego Karola Boromeusza,
Al. Wyzwolenia 52,
71-506 Szczecin