Rehabilitacja oddechowa po przebyciu Covid-19 – od 04.05.2021 bezpłatna (NFZ)

Rehabilitacja stacjonarna dla osób, które przebyły COVID 19 w ramach kontraktu z NFZ , dostępna dla wszystkich ubezpieczonych – bezpłatnie

Z rehabilitacji mogą skorzystać osoby, które przebyły COVID-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy i skarżą się na zmniejszenie tolerancji wysiłku fizycznego.

Konieczne jest uzyskanie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego /każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w tym lekarz POZ/. Czas trwania rehabilitacji leczniczej wyniesie średnio 21 dni.

Cel:

 • ocena stanu zdrowia pacjenta;
 • poprawa wydolności wysiłkowej i krążeniowej;
 • poprawa sprawności oddechowej oraz siły mięśniowej;
 • poprawa ogólnej sprawności fizycznej;
 • wsparcie zdrowia psychicznego;
 • edukacja zdrowotna.

Rehabilitacja będzie opierała się na wykorzystywanych obecnie modelach fizjoterapii oddechowej.

Kwalifikacja pacjentów do poszczególnych modeli zostanie przeprowadzona po testach wysiłkowych na ergometrze rowerowym lub na bieżni ruchomej albo też podczas 6- minutowego marszu.

Procedura będzie uwzględniała również duszność ocenianą według zmodyfikowanej skali Borga.

Przeciwwskazania do rehabilitacji:

 • ciężkie nadciśnienie płucne;
 • ostra postać serca płucnego;
 • niestabilna choroba niedokrwienna serca;
 • zastoinowa niewydolność krążenia;
 • choroby przewlekłe w okresie zaostrzenia;
 • choroby nowotworowe w stadium przerzutów;
 • stany przebiegające z krwiopluciem i po niedawno przebytych krwotokach;
 • stan po świeżo przebytym udarze mózgu i/ lub zawale mięśnia sercowego;
 • obecność tętniaka aorty lub naczyń mózgowych
 • stany po zabiegach operacyjnych (do 3 m-cy) w tym okulistycznych;​
 • uzależnienie od leków i substancji, które w nadmiernym stopniu mogą zaburzyć proces rehabilitacji.

Do kwalifikacji niezbędne są:

 1. Skierowanie do Szpitala- wystawia lekarz rodzinny lub lekarz z poradni specjalistycznej (NFZ) : Oddział Rehabilitacji – rehabilitacja lecznicza po przebytej chorobie COVID–19, ICD 10: U.09.
 2. Dokumentacja medyczna potwierdzająca przebycie COVID-19, związana z dotychczasowym leczeniem ( karty informacyjne , wyniki badań diagnostycznych ).
 3. Zdjęcie RTG płuc z opisem (wykonane po zakończeniu ostrej fazy COVID-19) .
 4. Aktualne badania: OB, CRP, morfologia (wykonane po zakończeniu ostrej fazy COVID-19).

Pacjent zakwalifikowany i zgłaszający się do przyjęcia na rehabilitację leczniczą po przebytej chorobie COVID-19 powinien posiadać:

 • dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość;
 • ubiór dostosowany do prowadzonej rehabilitacji (ćwiczeń) np. dres, T-shirt, obuwie sportowe;
 • przedmioty użytku osobistego;
 • zapas wody mineralnej .

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu

603-319-951.