Odpłatne turnusy dziennej rehabilitacja kardiologicznej

Pakiety rehabilitacyjne – 5-dniowe „Tydzień dla serca” – 750 pln.

 • Pacjent obecny w ośrodku 2 godziny dziennie;
 • Badanie lekarskie – kwalifikacja do Rehabilitacji Kardiologicznej;
 • Badanie usg serca przy przyjęciu;
 • Sześciominutowy test marszowy – przy przyjęciu;
 • Trening na cykloergometrze rowerowym – codziennie przez 5 dni;
 • Gimnastyka ogólnousprawniająca – codziennie przez 5 dni;
 • Próba wysiłkowa – przy wypisie.

 

Pakiety rehabilitacyjne – 10-dniowe „Dwa tygodnie dla serca” – 1500 pln.

 • Pacjent obecny w ośrodku 2 godziny dziennie;
 • Badanie lekarskie – kwalifikacja do Rehabilitacji Kardiologicznej;
 • Badanie usg serca przy przyjęciu;
 • Sześciominutowy test marszowy – przy przyjęciu;
 • Trening na cykloergometrze rowerowym – codziennie przez 10 dni;
 • Gimnastyka ogólnousprawniająca – codziennie przez 10 dni;
 • Próba wysiłkowa – przy wypisie.