W dniu 2023-11-25 odbyło się spotkanie szkoleniowe poświęcone Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia . Temat ICF przedstawiła nam pani mgr Ewa Kochańska-Lechniak z Fundacji Velo .
ICF należy do „rodziny” międzynarodowych klasyfikacji opracowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i stosowanych do opisu różnych aspektów zdrowia.
ICF pozwala na kodowanie szerokiego zakresu informacji o stanie zdrowia i posługuje się wystandaryzowanym, wspólnym językiem, pozwalającym na porozumiewanie się w kwestiach zdrowia i opieki zdrowotnej na całym świecie w rozmaitych dyscyplinach i
dziedzinach. Jest to klasyfikacja doskonale opisująca możliwości chorego w zakresie szeroko pojętego funkcjonowania społecznego. Wykorzystanie ICF w rehabilitacji pozwoli na możliwość oceny chorego na początku i na końcu usprawniania.
Kolejną pozycja spotkania szkoleniowego był temat – Rehabilitacja 24 godzinna – Krzysztof Dziakiewicz firma Home- Care, Artur Skubera – firma Vermeiren. Przedstawiono nowe produkty stanowiące propozycje zaopatrzenia ortopedycznego oraz udogodnienia dla pacjentów w okresie rehabilitacji.
Share This
Szpital Rehabilitacyjny Świętego Karola Boromeusza przystąpił do programu „Dobry posiłek w szpitalu”. Zostaną nim objęci pacjenci Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala Rehabilitacyjnego. Program ma na celu poprawę jakości żywienia w Szpitalu poprzez stosowanie diet odpowiednich do stanu zdrowia. Czytaj dalej
Napis Dobry posiłek w szpitalu

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1/2023
Zapytanie ofertowe nr 2/2023
Zapytanie ofertowe 2/2023 – wybór oferty
Zapytanie ofertowe 3/2023 Zobacz wszystkie
Napis Dobry posiłek w szpitalu

Dotacje

Szpital Rehabilitacyjny im. Świętego Karola Boromeusza został beneficjentem programu dofinansowania podmiotów leczniczych w zakresie wsparcia doposażenia w urządzenia robotyczne do rehabilitacji, ze środków Funduszu Medycznego Ministerstwa Zdrowia.
Dzięki programowi pozyskaliśmy 5 urządzeń robotycznych do rehabilitacji kończy dolnych i 3 urządzenia robotyczne do rehabilitacji kończyn górnych.
Urządzenia pozwolą na efektywne usprawnianie w oparciu o EMG oraz pozwolą na wykorzystywanie biofeedback w trakcie rehabilitacji chorych na choroby neurologiczne oraz będą stanowić istotne uzupełnienie pracy fizjoterapeutów.
Napis Dobry posiłek w szpitalu