Program KOS-BAR

Szpital Rehabilitacyjny im Św. Karola Boromeusza współpracuje z SPSK-1 w zakresie leczenia chorych z otyłością w programie pilotażowym KOS-BAR.

Udzielamy profesjonalnego wsparcia wszystkim osobom, chcącym rozpocząć leczenie otyłości. Zapewniamy kompleksową, specjalistyczną opiekę nad przebiegiem wysiłku fizycznego i usprawniania przed bariatrycznym leczeniem chirurgicznym oraz po zabiegach operacyjnych.

Aby podjąć leczenie wymagane jest skierowanie do Poradni Chirurgii Ogólnej z rozpoznaniem E66.0, które należy zarejestrować w Sekretariacie Kliniki Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Gastroenterologicznej – 91 425 32 02 – SPSK nr 1. Po pomyślnej wstępnej kwalifikacji do zabiegu przez chirurga bariatrę, pacjent zostanie objęty opieką Koordynatora, który zapewni mu wsparcie w procesie leczenia. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

NA CZYM POLEGA PROGRAM PILOTAŻOWY KOS-BAR?

Pilotażowy program kompleksowej opieki specjalistycznej nad pacjentami z otyłością olbrzymią KOS-BAR został zainicjowany 2 stycznia 2022 r. Zespół specjalistów SPSK-1 sprawuje ciągłą opiekę i realizuje plan leczenia w grupie pacjentów zakwalifikowanych do pierwszego etapu programu. KOS-BAR jest formą pilotażu nowego modelu opieki specjalistycznej nad chorymi z otyłością w kontekście efektywności organizacyjnej takiego leczenia.

Program kierowany był do osób powyżej 18. roku życia, u których wskaźnik masy ciała BMI ≥ 40 kg/m2 oraz osób z BMI 35-40 kg/m2, u których chirurgicznie uzyskana redukcja masy ciała może przynieść poprawę stanu zdrowia. Do programu mogli przystąpić pacjenci, u których zastosowane leczenie zachowawcze było nieskuteczne, bądź nietrwałe.

Przystąpienie do programu jest możliwe po zarejestrowaniu skierowania do Poradni Chirurgii Ogólnej SPSK1z rozpoznaniem E66-0, wystawionego przez lekarza POZ lub innego specjalistę. Pacjent w ciągu 30 dni miał wyznaczoną pierwszą wizytę u chirurga bariatry, podczas której lekarz decyduje o zakwalifikowaniu pacjenta do programu KOS-BAR.

Po przeprowadzonej kwalifikacji pacjent podlega przedoperacyjnej opiece przez okres 3-6 miesięcy. Pierwszy etap to badania diagnostyczne. Następnie opiekę nad pacjentem przejmuje wielospecjalistyczny zespół lekarzy – chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, diabetologii, kardiologii, anestezjologii, rehabilitacji, a także psycholog, dietetyk, fizjoterapeuta i inni specjaliści, w zależności od wskazań medycznych. Po okresie przygotowawczym następuje leczenie zabiegowe, czyli operacja bariatryczna.

Końcowy okres leczenia to 12-miesięczny monitoring jego efektów. W tym czasie, w zależności od potrzeb, pacjent ma zapewniony dostęp do konsultacji specjalistycznych, diagnostyki, opieki psychologa i dietetyka oraz rehabilitacji pooperacyjnej, a także edukacji zdrowotnej i uczestnictwa w grupie wsparcia.

Przypominamy, że powyższy schemat dotyczy pacjentów programu pilotażowego KOS-BAR.

Sz.P. IWONA DENISEWICZ

W imieniu Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości serdecznie gratulujemy przyznania certyfikatu w zakresie leczenia choroby otyłościowej dla ośrodka:

Szpital Rehabilitacyjny Szczecin ul. Wyzwolenia 52, 71-506 Szczecin

W załączeniu przesyłamy certyfikat potwierdzający pozytywny status kwalifikacji.

Na stronach PTLO znajduje się mapa rekomendowanych ośrodków, w których leczenie choroby otyłościowej odbywa się z uwzględnieniem najnowszych zaleceń oraz metod terapeutycznych. To ważne informacje dla pacjentów jak i duże wyróżnienia dla ośrodków.

Nieodłącznym celem naszego postępowania jest poprawa skuteczności leczenia choroby otyłościowej w Polsce. Dziękujemy, za Państwa wkład w jego realizację.

Z wyrazami szacunku,
Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości

Certyfikat

Share This
Szpital Rehabilitacyjny Świętego Karola Boromeusza przystąpił do programu „Dobry posiłek w szpitalu”. Zostaną nim objęci pacjenci Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala Rehabilitacyjnego. Program ma na celu poprawę jakości żywienia w Szpitalu poprzez stosowanie diet odpowiednich do stanu zdrowia. Czytaj dalej
Napis Dobry posiłek w szpitalu

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1/2023
Zapytanie ofertowe nr 2/2023
Zapytanie ofertowe 2/2023 – wybór oferty
Zapytanie ofertowe 3/2023 Zobacz wszystkie
Napis Dobry posiłek w szpitalu

Dotacje

Szpital Rehabilitacyjny im. Świętego Karola Boromeusza został beneficjentem programu dofinansowania podmiotów leczniczych w zakresie wsparcia doposażenia w urządzenia robotyczne do rehabilitacji, ze środków Funduszu Medycznego Ministerstwa Zdrowia.
Dzięki programowi pozyskaliśmy 5 urządzeń robotycznych do rehabilitacji kończy dolnych i 3 urządzenia robotyczne do rehabilitacji kończyn górnych.
Urządzenia pozwolą na efektywne usprawnianie w oparciu o EMG oraz pozwolą na wykorzystywanie biofeedback w trakcie rehabilitacji chorych na choroby neurologiczne oraz będą stanowić istotne uzupełnienie pracy fizjoterapeutów.
Napis Dobry posiłek w szpitalu