Oddział Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej

Szpital Rehabilitacyjny Świętego Karola Boromeusza

prowadzi rehabilitację w ramach Dziennego Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej. Do Oddziału Dziennego Rehabilitacji Kardiologicznej przyjmowani są pacjenci z chorobami układu krążenia, których stan zdrowia nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego.

Rehabilitacja kardiologiczna przeprowadzana jest u pacjentów po:

 • ostrych zespołach wieńcowych,
 • plastyce naczyń wieńcowych,
 • zabiegach kardiochirurgicznych,
 • zaostrzeniach niewydolności serca,
 • z nadciśnieniem tętniczym.

Celem rehabilitacji kardiologicznej jest poprawa jakości życia i sprawności funkcjonalnej pacjentów z chorobami układu krążenia. Wpływa również na zmniejszenie śmiertelności wynikającej z chorób układu krążenia.
W rehabilitacji kardiologicznej ważną rolę odgrywają ćwiczenia fizyczne, terapia farmakologiczna, psychoterapia, leczenie dietetyczne, edukacja na temat chorób układu krążenia oraz modyfikacja dotychczasowego stylu życia. Schemat rehabilitacji jest opracowywany indywidualnie, z dostosowaniem do potrzeb i możliwości chorego. Zajęcia prowadzone są codziennie przez 5 dni w tygodniu, średnio trwają około godziny. Chorzy wykonują ćwiczenia na cykloergometrach, bieżni oraz ćwiczenia ogólnousprawniające.
Czas trwania rehabilitacji kardiologicznej wynosi 24 dni zabiegowe w okresie 90 dni kalendarzowych.

Skierowanie wystawia:

 • lekarz oddziału: kardiologii, kardiochirurgii, chorób wewnętrznych
 • lekarz poradni: kardiologicznej, rehabilitacyjnej

Nadzór nad pacjentem polega na: kontroli dolegliwości i stanu przedmiotowego pacjenta, rejestrowaniu reakcji hemodynamicznej na wysiłek fizyczny, monitorowaniu EKG, ocenie prawidłowości wykonywania ćwiczeń.

Program rehabilitacji kardiologicznej realizowany jest przez wielospecjalistyczny zespół, w skład którego wchodzą:

 • lekarze specjaliści kardiologii, chorób wewnętrznych,
 • lekarze specjaliści rehabilitacji medycznej,
 • fizjoterapeuci,
 • pielęgniarki,
 • dietetyk,
 • psycholog.

Zdolność do wysiłku fizycznego oceniana jest na postawie próby wysiłkowej lub sześciominutowego testu marszowego.

Czas usprawniania w Oddziale Dziennym Rehabilitacji Kardiologicznej wynosi 24 dni w trakcie , których pacjent ćwiczy pod okiem lekarza specjalisty oraz fizjoterapeuty. W trakcie treningów na ergometrach monitorujemy zapis ekg oraz wartości ciśnienia tętniczego. W każdym dniu pacjenci wykonują także ćwiczenia ogólnousprawniające. W ciągu 24 dni chorzy korzystają z porady dietetyka oraz psychologa. Czas przebywania w ośrodku – najlepiej codziennie około 90 minut.

Share This
Szpital Rehabilitacyjny Świętego Karola Boromeusza przystąpił do programu „Dobry posiłek w szpitalu”. Zostaną nim objęci pacjenci Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala Rehabilitacyjnego. Program ma na celu poprawę jakości żywienia w Szpitalu poprzez stosowanie diet odpowiednich do stanu zdrowia. Czytaj dalej
Napis Dobry posiłek w szpitalu

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1/2023
Zapytanie ofertowe nr 2/2023
Zapytanie ofertowe 2/2023 – wybór oferty
Zapytanie ofertowe 3/2023 Zobacz wszystkie
Napis Dobry posiłek w szpitalu

Dotacje

Szpital Rehabilitacyjny im. Świętego Karola Boromeusza został beneficjentem programu dofinansowania podmiotów leczniczych w zakresie wsparcia doposażenia w urządzenia robotyczne do rehabilitacji, ze środków Funduszu Medycznego Ministerstwa Zdrowia.
Dzięki programowi pozyskaliśmy 5 urządzeń robotycznych do rehabilitacji kończy dolnych i 3 urządzenia robotyczne do rehabilitacji kończyn górnych.
Urządzenia pozwolą na efektywne usprawnianie w oparciu o EMG oraz pozwolą na wykorzystywanie biofeedback w trakcie rehabilitacji chorych na choroby neurologiczne oraz będą stanowić istotne uzupełnienie pracy fizjoterapeutów.
Napis Dobry posiłek w szpitalu