Strona główna

Szpital Rehabilitacji im. Karola Boromeusza kontynuuje tradycje modelu rehabilitacji stworzonego przez Polską Szkołę Rehabilitacji na który składa się:

 

  • Powszechność – każdy ma prawo do rehabilitacji;

 

  • Wczesność – rehabilitację warto rozpocząć jak najwcześniej po prawidłowej diagnozie;

 

  • Kompleksowość – rehabilitacja powinna być prowadzona przez zespół specjalistów oraz dotyczyć wszystkich sfer życia Pacjenta (fizycznej, psychicznej, duchowej, zachowań społecznych, etc.)

 

  • Ciągłość – rehabilitacja jest procesem ciągłym, który powinien być kontynuowany aż do osiągnięcia efektu.