Zapytanie ofertowe nr 2/2023

Zapytanie ofertowe nr 2/2023 na dostawę do siedziby Zamawiającego urządzeń robotycznych z podziałem na części współfinansowanego z dotacji celowej na realizację zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji.

1a Stół pionizacyjny z funkcją dynamicznego kroczenia typu Yeecon
1b Platforma diagnostyczno-terapeutyczna z wbudowanym silnikiem
1c Urządzenie do treningu zaburzeń wzorca chodu – typu Axelero Reha.docx
1d System odciążania chodu typu Eleveo
1e Mobilny robot rehabilitacyjny górnych i dolnych partii ciała wraz fotelem typu Luna
1f Mobilny Robot rehabilitacyjny kończyn górnych typu Meissa OT

1g Mobilny robot rehabilitacji kończyn dolnych typu Sidra LEG

1h Profesjonalny rotor do pasywnej i aktywnej terapii ruchowej kończyn
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 3 – Ośw. o braku podstaw wykluczenia
Załącznik nr 3a – Ośw. o braku podstaw wykluczenia
Załącznik nr 4 – Wzór umowy
Załącznik nr 5 – SOPZ
Share This
Szpital Rehabilitacyjny Świętego Karola Boromeusza przystąpił do programu „Dobry posiłek w szpitalu”. Zostaną nim objęci pacjenci Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala Rehabilitacyjnego. Program ma na celu poprawę jakości żywienia w Szpitalu poprzez stosowanie diet odpowiednich do stanu zdrowia. Czytaj dalej
Napis Dobry posiłek w szpitalu

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1/2023
Zapytanie ofertowe nr 2/2023
Zapytanie ofertowe 2/2023 – wybór oferty
Zapytanie ofertowe 3/2023 Zobacz wszystkie
Napis Dobry posiłek w szpitalu