Zapytanie ofertowe nr 3/2023

Zapytanie ofertowe nr 3/2023 na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Bpa Stanisława Stefanka w Kolsku współfinansowanego ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, zgodnie z określonymi poniżej parametrami.
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 1a – Formularz asortymentowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 3 – Ośw. o braku podstaw wykluczenia
Załącznik nr 3a – Ośw. o braku podstaw wykluczenia
Załącznik nr 4 – Wzór umowy (A)
Załącznik nr 5 – SOPZ (A)
Zapytanie ofertowe (A)
Share This
Szpital Rehabilitacyjny Świętego Karola Boromeusza przystąpił do programu „Dobry posiłek w szpitalu”. Zostaną nim objęci pacjenci Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala Rehabilitacyjnego. Program ma na celu poprawę jakości żywienia w Szpitalu poprzez stosowanie diet odpowiednich do stanu zdrowia. Czytaj dalej
Napis Dobry posiłek w szpitalu

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1/2023
Zapytanie ofertowe nr 2/2023
Zapytanie ofertowe 2/2023 – wybór oferty
Zapytanie ofertowe 3/2023 Zobacz wszystkie
Napis Dobry posiłek w szpitalu

Dotacje

Szpital Rehabilitacyjny im. Świętego Karola Boromeusza został beneficjentem programu dofinansowania podmiotów leczniczych w zakresie wsparcia doposażenia w urządzenia robotyczne do rehabilitacji, ze środków Funduszu Medycznego Ministerstwa Zdrowia.
Dzięki programowi pozyskaliśmy 5 urządzeń robotycznych do rehabilitacji kończy dolnych i 3 urządzenia robotyczne do rehabilitacji kończyn górnych.
Urządzenia pozwolą na efektywne usprawnianie w oparciu o EMG oraz pozwolą na wykorzystywanie biofeedback w trakcie rehabilitacji chorych na choroby neurologiczne oraz będą stanowić istotne uzupełnienie pracy fizjoterapeutów.
Napis Dobry posiłek w szpitalu