Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Rehabilitacja neurologiczna

to zespół zaplanowanych działań, które mają na celu poprawę sprawności i umożliwienie jak najlepszego funkcjonowania pacjentów z deficytami i chorobami neurologicznymi, oraz poprawy aktywności i uczestnictwa chorych w życiu społecznym. Rehabilitacja neurologiczna dąży do odtworzenia samodzielności w funkcjonowaniu i przywrócenia choremu niezależności i podniesienia jakości życia.

Przed podjęciem działań formułowane są cele usprawniania krótko i długofalowe. Działania te powinny być zaplanowane w sposób mocno zindywidualizowany i obejmują m.in. fizjoterapię, wsparcie psychologiczne, terapię logopedyczną, terapię zajęciową, porady dietetyczne, edukację zdrowotną.

W tym celu rehabilitacją przy schorzeniach neurologicznych musi zająć się zespół specjalistów z różnych dziedzin. Taki multidyscyplinarny zespół składa się z: fizjoterapeuty, psychologa, neurologopedy, terapeuty zajęciowego, dietetyka, lekarza rehabilitacji a w przypadku obecności schorzeń współistniejących – także innych specjalistów.

Do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala Świętego Karola Boromeusza przyjmowani są pacjenci z chorobami układu nerwowego prowadzącymi do deficytów neurologicznych i ruchowych, chorzy, których stan zdrowia wymaga całodobowego nadzoru medycznego.

Rehabilitacja neurologiczna – wskazania

Do podstawowych wskazań do zastosowania rehabilitacji neurologicznej należą:

 • stan po udarze mózgu,
 • stan po urazie czaszkowo-mózgowym,
 • stany po operacjach guzów mózgu,
 • stany po operacjach zmian naczyniowych mózgu,
 • zaburzenia funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych np. po uszkodzeniach rdzenia kręgowego po złamaniach kręgosłupa i zabiegach operacyjnych,
 • polineuropatie i mononeuropatie,
 • choroba Parkinsona ( po hospitalizacji na Oddziale Neurologii z powodu postępu choroby Parkinsona),
 • stwardnienie rozsiane ( po hospitalizacji na Oddziale Neurologii z powodu rzutu stwardnienia rozsianego).

Rehabilitacja neurologiczna – przeciwwskazania

Do przeciwwskazań uniemożliwiających kwalifikację pacjentów do kontynuowania leczenia rehabilitacyjnego w ramach oddziału rehabilitacyjnego należą:

 • nasilony zespół psychoorganiczny,
 • brak nawet minimalnej motywacji do aktywnej współpracy z zespołem rehabilitacyjnym,
 • rozległe odleżyny, czynne procesy zapalne i choroby zakaźne,
 • niewyrównane zaburzenia endokrynologiczne,
 • choroba nowotworowa wymagająca pilnego leczenia onkologicznego,
 • niewydolność oddechowa,
 • niewyrównana niewydolność krążenia,
 • niestabilna choroba wieńcowa,
 • arytmie prowokowane wysiłkiem fizycznym,
 • tętniak rozwarstwiający aorty,
 • nadciśnienie tętnicze niepoddające się kontroli farmakologicznej.

Ostatecznej kwalifikacji do leczenia rehabilitacyjnego w warunkach stacjonarnych dokonuje lekarz Oddziału Rehabilitacji po zbadaniu chorego w dniu przyjęcia.

Rehabilitacja neurologiczna – tryby hospitalizacji

Rehabilitacja neurologiczna jest podzielona na wczesną oraz przewlekłą. Dobór właściwej formy leczenia stacjonarnego jest uzależniony od jednostki chorobowej oraz dotychczasowego leczenia.

Rehabilitacja neurologiczna wczesna przeznaczona jest dla chorych po ostrej fazie choroby neurologicznej leczonej szpitalnie. Wczesna rehabilitacja neurologiczna to ogromna szansa poprawy sprawności funkcjonalnej.
Czas przyjęcia do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej uwarunkowany jest stanem zdrowia pacjenta i wynosi maksymalnie do 14 lub do 30 dni od czasu zakończenia hospitalizacji z powodu ostrej fazy choroby neurologicznej. Możliwe jest również przyjęcie bezpośrednio z oddziału leczenia ostrej fazy choroby – wymagany wcześniejszy kontakt lekarza prowadzącego z lekarzami tutejszego Oddziału.

Rehabilitacja przewlekła jest formą usprawniania, która może być zastosowana u chorych, którzy przebyli w przeszłości rehabilitację wczesną w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej i prognozuje się, że kontynuowanie usprawniania przyniesie dalszą poprawę funkcjonowania.

Rehabilitacja neurologiczna – metody stosowane w fizjoterapii neurologicznej

Podstawą do rozpoczęcia rehabilitacji neurologicznej są parametry opisujące sprawność i deficyty pacjenta za pomocą wystandaryzowanych skal i narzędzi (np. skala Barthel, skala Rankin a obecnie również ICF). W zależności od stanu klinicznego chorego oraz stanu funkcjonalnego znajdują zastosowanie odpowiednie metody terapeutyczne:

• PNF,
• Terapia manualna,
• Terapia powięziowa,
• Kinezyterapia,
• Fizykoterapia,
• Rehabilitacja neurologopedyczna,
• Rehabilitacja neuropsychologiczna.

Pobyt jest refundowany w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i obejmuje:

• ocenę stanu zdrowia i określenie programu rehabilitacji (wizyta lekarska),
• całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską,
• zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne przez 6 dni w tygodniu,
• całodzienne wyżywienie (wg diety lekarskiej).

Dokumenty wymagane do przyjęcia chorego do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej:

1. E-skierowanie do szpitala na Oddział Rehabilitacji Neurologicznej (4306)

 • wystawione po leczeniu szpitalnym (rehabilitacja wczesna) przez lekarzy z oddziałów:
 • chirurgii ogólnej (4500),
 • neurochirurgicznego (4570),
 • neurologicznego (4220),
 • anestezjologii i intensywnej terapii (4262).
 • w przypadku zaostrzenia chorób przewlekłych ( rehabilitacja przewlekła po odbytej rehabilitacji wczesnej w warunkach stacjonarnych) wystawione przez lekarzy z poradni:
 • neurologicznej (1220),
 • rehabilitacyjnej (1300),
 • neurochirurgicznej (1700),
 • chirurgii ogólnej (1500),
 • urazowo-ortopedycznej (1580).

Oddziały i poradnie wystawiające e-skierowanie muszą posiadać umowę z NFZ na udzielanie świadczeń.

2. Aktualna dokumentacja medyczna (karty informacyjne z pobytów szpitalnych, wyniki badań RTG, TK, rezonansu magnetycznego, wyniki badań laboratoryjnych).

3. Dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń poza kolejnością dotyczący:

 • Żołnierzy zawodowych oraz żołnierzy pełniący terytorialną służbę wojskową (ustawa z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny )
 • Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi,
 • Osoby poszkodowanej poza granicami państwa,
 • Inwalidy wojennego i wojskowego,
 • Kombatanta i osoby represjonowanej z powodów politycznych,
 • Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Share This
Szpital Rehabilitacyjny Świętego Karola Boromeusza przystąpił do programu „Dobry posiłek w szpitalu”. Zostaną nim objęci pacjenci Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala Rehabilitacyjnego. Program ma na celu poprawę jakości żywienia w Szpitalu poprzez stosowanie diet odpowiednich do stanu zdrowia. Czytaj dalej
Napis Dobry posiłek w szpitalu

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1/2023
Zapytanie ofertowe nr 2/2023
Zapytanie ofertowe 2/2023 – wybór oferty
Zapytanie ofertowe 3/2023 Zobacz wszystkie
Napis Dobry posiłek w szpitalu

Dotacje

Szpital Rehabilitacyjny im. Świętego Karola Boromeusza został beneficjentem programu dofinansowania podmiotów leczniczych w zakresie wsparcia doposażenia w urządzenia robotyczne do rehabilitacji, ze środków Funduszu Medycznego Ministerstwa Zdrowia.
Dzięki programowi pozyskaliśmy 5 urządzeń robotycznych do rehabilitacji kończy dolnych i 3 urządzenia robotyczne do rehabilitacji kończyn górnych.
Urządzenia pozwolą na efektywne usprawnianie w oparciu o EMG oraz pozwolą na wykorzystywanie biofeedback w trakcie rehabilitacji chorych na choroby neurologiczne oraz będą stanowić istotne uzupełnienie pracy fizjoterapeutów.
Napis Dobry posiłek w szpitalu