Polityka jakości

Wizja polityki jakości

Pragniemy nieustannie zwiększać zaufanie naszych pacjentów i ich rodzin jako  wiodący ośrodek kompleksowej rehabilitacji w regionie, oferując naszym chorym najwyższe standardy jakości w dziedzinie lecznictwa, rehabilitacji medycznej, społecznej, wsparcia psychologicznego i opieki.

Cel polityki jakości

Naszym celem jest możliwie wczesne po ostrej fazie choroby  rozpoczęcie  rehabilitacji  i terapii, precyzyjna diagnostyka funkcjonalna, leczenie wspierane przez odpowiednie metody rehabilitacji oraz najnowocześniejsze urządzenia rehabilitacyjne to idea naszej działalności. Dążymy do otoczenia chorego opieką i troską  wielospecjalistycznego zespołu rehabilitacyjnego w celu przywrócenia sprawności fizycznej i niezależności koniecznej do samodzielnego życia.

Polityka jakości realizowana jest poprzez:

 • Wdrożenia, utrzymywania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością
 • Prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi : usług medycznych, środowiska naturalnego,
 • Przestrzeganie praw pacjenta,
 • Udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności prowadzenia całodobowej opieki nad pacjentem.
 • Świadczenie usług z zakresu rehabilitacji medycznej w ramach wielospecjalistycznego zespołu terapeutycznego.
 • Świadczenia usług z zakresu profilaktyki i edukacji w zakresie zachowań prozdrowotnych
 • Zapewnienia pacjentom w pełni fachowej, kompleksowej opieki i obsługi świadczonej przez personel stale podnoszący swoje kwalifikacje
 • Stosowania sprawdzonych, aktualnych metod usprawniania  w oparciu o najnowocześniejszy sprzęt leczniczo-rehabilitacyjny
 • Analizę i realizację potrzeb i oczekiwań obecnych i przyszłych pacjentów
 • Kształtowanie świadomości personelu poprzez system szkoleń i profesjonalny dobór kadr
 • Zapewnienia infrastruktury według najlepszych standardów europejskich
 • Stworzenia klimatu współpracy zespołowej, wprowadzenia indywidualnej odpowiedzialności każdego pracownika za jakość świadczonej pracy.
 • Nawiązywanie i doskonalenie współpracy z dostawcami i odbiorcami usług i materiałów;
 • Planowanie procesów funkcjonujących w ramach placówki  z wykorzystaniem nowoczesnych i bezpiecznych technologii informacyjnych.
Share This
Szpital Rehabilitacyjny Świętego Karola Boromeusza przystąpił do programu „Dobry posiłek w szpitalu”. Zostaną nim objęci pacjenci Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala Rehabilitacyjnego. Program ma na celu poprawę jakości żywienia w Szpitalu poprzez stosowanie diet odpowiednich do stanu zdrowia. Czytaj dalej
Napis Dobry posiłek w szpitalu

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1/2023
Zapytanie ofertowe nr 2/2023
Zapytanie ofertowe 2/2023 – wybór oferty
Zapytanie ofertowe 3/2023 Zobacz wszystkie
Napis Dobry posiłek w szpitalu

Dotacje

Szpital Rehabilitacyjny im. Świętego Karola Boromeusza został beneficjentem programu dofinansowania podmiotów leczniczych w zakresie wsparcia doposażenia w urządzenia robotyczne do rehabilitacji, ze środków Funduszu Medycznego Ministerstwa Zdrowia.
Dzięki programowi pozyskaliśmy 5 urządzeń robotycznych do rehabilitacji kończy dolnych i 3 urządzenia robotyczne do rehabilitacji kończyn górnych.
Urządzenia pozwolą na efektywne usprawnianie w oparciu o EMG oraz pozwolą na wykorzystywanie biofeedback w trakcie rehabilitacji chorych na choroby neurologiczne oraz będą stanowić istotne uzupełnienie pracy fizjoterapeutów.
Napis Dobry posiłek w szpitalu