Neuroforma to nowoczesny sprzęt do rehabilitacji funkcji ruchowo-poznawczych i kontroli równowagi, stworzony przez ekspertów z dziedziny neurorehabilitacji i neuropsychologii. W Neuroformie wykorzystano technologie wirtualnej rzeczywistości oraz rejestracji ruchów w 2D i 3D. Rehabilitacja w wirtualnej rzeczywistości (tzw. „wirtualna rehabilitacja”) to dynamicznie rozwijająca się dziedzina, której skuteczność potwierdzają badania naukowe. Wykorzystanie nowoczesnych technologii pozwala na osiąganie lepszych rezultatów terapeutycznych. Ze względu na wykorzystanie ruchomego obrazu samego siebie pacjent bardziej angażuje się w ćwiczenia oraz ćwiczy dłużej i osiąga lepsze rezultaty. Neuroforma wykorzystuje elementy biofeedbacku . Biofeedback jest techniką zakładającą aktywne zaangażowanie pacjenta. Biofeedback może być opisany jako „psychofizjologiczne lustro”, pozwalające pacjentowi monitorować sygnały fizjologiczne generowane przez ciało i uczyć się nimi sterować. Informacje zwrotne służą wzmacnianiu i kształtowaniu zachowań oraz zwiększaniu świadomości w celu nauki samoregulacji. Stanowisko do ćwiczeń Neuroforma wyposażone jest w moduł ćwiczeń równowagi z platformą posturograficzną. Na moduł do rehabilitacji układu równowagi ciała składają się: platforma do rehabilitacji równowagi (platforma stabilometryczna/posturograficzna) oraz barierka asekuracyjna. Każde z ćwiczeń ma aż 28 poziomów trudności i możliwość ustawiania kierunku wymaganego wychylenia.
Share This
Szpital Rehabilitacyjny Świętego Karola Boromeusza przystąpił do programu „Dobry posiłek w szpitalu”. Zostaną nim objęci pacjenci Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala Rehabilitacyjnego. Program ma na celu poprawę jakości żywienia w Szpitalu poprzez stosowanie diet odpowiednich do stanu zdrowia. Czytaj dalej
Napis Dobry posiłek w szpitalu

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1/2023
Zapytanie ofertowe nr 2/2023
Zapytanie ofertowe 2/2023 – wybór oferty
Zapytanie ofertowe 3/2023 Zobacz wszystkie
Napis Dobry posiłek w szpitalu

Dotacje

Szpital Rehabilitacyjny im. Świętego Karola Boromeusza został beneficjentem programu dofinansowania podmiotów leczniczych w zakresie wsparcia doposażenia w urządzenia robotyczne do rehabilitacji, ze środków Funduszu Medycznego Ministerstwa Zdrowia.
Dzięki programowi pozyskaliśmy 5 urządzeń robotycznych do rehabilitacji kończy dolnych i 3 urządzenia robotyczne do rehabilitacji kończyn górnych.
Urządzenia pozwolą na efektywne usprawnianie w oparciu o EMG oraz pozwolą na wykorzystywanie biofeedback w trakcie rehabilitacji chorych na choroby neurologiczne oraz będą stanowić istotne uzupełnienie pracy fizjoterapeutów.
Napis Dobry posiłek w szpitalu